Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Nghiên cứu kinh tế - xã hội

Hoạt động nghiên cứu kinh tế - xã hội là một lĩnh vực quan trọng của MBE, góp phần tạo nên những giá trị khoa học nói chung cho nước nhà.


Với lợi thế về đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu trong và ngoài nước. Những kết quả nghiên cứu khoa học này được chúng tôi truyền tải vào các hoạt động tư vấn ứng dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo nên những giá trị to lớn trong các hoạt động thực tiễn. Các nghiên cứu về chính sách kinh tế vĩ mô, ngành, vùng lãnh thổ hay các nghiên cứu về những vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội, việc làm, tiền lương, môi trường, biến đổi khí hậu là những lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu của MBE.

Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh được tính sát thực thông qua việc ứng dụng vào các hoạt động điều hành kinh tế địa phương, hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp là đối tác của MBE. Chúng tôi, với mong muốn ngày càng đóng góp nhiều vào những thành tựu khoa học cho đất nước, không chỉ thông qua các hoạt động nghiên cứu cơ bản mà qua các hoạt động tư vấn ứng dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ.

Với bề dầy kinh nghiệm nghiên cứu của đội ngũ tư vấn viên, nghiên cứu viên cùng với đội ngũ cộng tác viên đông đảo, chúng tôi đã và sẽ đáp ứng các yêu cầu tư vấn, nghiên cứu một cách tốt nhất.

Các lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu kinh tế - xã hội:

Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png