Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh
Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH, Tổng cục Thống kê, Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS) đã nghiệm thu giáo trình đào tạo thống kê dành cho cán bộ thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giáo trình này do tập thể tác giả Công ty MBE biên soạn.

Cuốn tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực công tác thống kê ngành NN&PTNT, với mục tiêu sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê cho cán bộ thống kê toàn ngành. Quá trình biên soạn tài liệu được thực hiện nghiêm túc từ khâu nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đào tạo của cán bộ thống kê ngành NN&PTNT từ TW đến địa phương (tỉnh, huyện), xây dựng chương trình khung đào tạo và biên soạn giáo trình nên đã gắn được những vấn đề lý thuyết với thực tiễn công tác thống kê của ngành, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo của cán bộ thống kê ngành.

Trong những năm tới, cuốn tài liệu này sẽ được Bộ NN&PTNT sử dụng là tài liệu chính thức để đào tạo cán bộ thống kê toàn ngành, bao gồm các cán bộ thống kê tại các Tổng cục, cục, vụ, trung tâm trực thuộc Bộ; cán bộ thống kê tại địa phương ở cấp Sở và cấp huyện. Theo đánh giá của Hội đồng, đây là cuốn tài liệu đào tạo được biên soạn công phu với hàm lượng kiến thức rất lớn, được kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho học viên có thể tiếp thu tối đa những vấn đề lý thuyết trong thống kê và vận dụng tốt trong công tác thực tiễn hàng ngày.

Khác với các cuốn giáo trình lý thuyết thống kê khác, cuốn tài liệu này đã có cách tiếp cận mới giữa lý thuyết và thực hành thông qua các ví dụ, bài tập tình huống thực tế sinh động. Tài liệu bao gồm 5 chương và các phần phụ lục, với 400 trang in trên khổ giấy A4:

- Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về thống kê

- Chương 2: Hình thức tổ chức thu thập thông tin thống kê

- Chương 3: Điều tra chọn mẫu

- Chương 4: Một số kỹ năng về thu thập và xử lý số liệu trong điều tra thống kê

- Chương 5: Phân tích và dự báo thống kê

- Đáp án bài tập

- Các phụ lục

Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png