Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Công ty Thông tin Di động (VMS) là một trong 3 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam về lĩnh vực viễn thông, được các khách hàng biết đến với thương hiệu mạng thông tin di động MobiFone. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ, Công ty VMS đã lựa chọn Công ty MBE là nhà tư vấn thực hiện rà soát hệ thống tổ chức, xây dựng hệ thống định biên lao động cho toàn bộ các chi nhánh và cửa hàng MobiFone trên cả nước.


Các chuyên gia MBE đã tiến hành khảo sát, đánh giá hệ thống tổ chức bộ máy, sử dụng lao động, chất lượng lao động, công tác phục vụ khách hàng,... của các chi nhánh, cửa hàng MobiFone. Căn cứ vào kết quả khảo sát, đánh giá và định hướng phát triển của công ty VMS, Tư vấn đã xây dựng hệ thống định biên lao động cho hệ thống các chi nhánh và cửa hàng MobiFone và những khuyến nghị cụ thể trong việc đổi mới hệ thống quản lý, sử dụng lao động một cách hiệu quả nhất.


Kết quả tư vấn đã được công ty VMS đánh giá cao và đưa vào áp dụng từ Quí 4/2009. Hệ thống định biên lao động này giúp cho Công ty có thể chủ động xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm, kiểm soát chất lượng lao động, kiểm soát chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở ngay từ cấp thấp nhất trong hệ thống quản lý là các cửa hàng.


 

Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png