Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về nhân sự cho HNX.

Các nội dung chủ yếu của dự án:

  • Hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, Quy chế thi nâng ngạch (theo Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ LĐTBXH), làm cơ sở để HNX thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức/viên chức của Sở.
  • Hệ thống bản mô tả công việc theo các chức danh công việc, làm cơ sở thực hiện chính sách trả lương theo công việc và quản lý lao động nói chung phù hợp với thực tiễn hoạt động của HNX.
  • Định biên lao động theo chức danh công việc. Hệ thống định biên lao động được xây dựng cho từng phòng/ban và từng chức danh, bao gồm các chức danh quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ.
  • Bộ công cụ đánh giá kết quả thực hiện công việc của cá nhân, đơn vị (KPI) để sử dụng trong phân phối tiền lương và các yêu cầu quản lý khác.
  • Quy chế trả lương cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Qui chế trả lương theo chức danh công việc là sự đổi mới, gắn tiền lương với từng chức danh và kết quả công việc của từng cá nhân, khắc phục các nhược điểm của chế độ trả lương đối với các doanh nghiệp nhà nước (bằng cấp, thâm niên,...).

Trong quá trình thực hiện dự án, Tư vấn đã phát hiện những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống tổ chức và đề xuất các giải pháp khắc phục cho HNX. Các kết quả của dự án đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nghiệm thu, đánh giá cao và đưa vào áp dụng ngay trong năm 2011.

Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png