Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thống kê của Tổng cục Hải quan với chủ đề: "Trình bày số liệu và phân tích thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu".

Kháo đào tạo được tổ chức tại Khách sạn Xanh (Green Hotel) - Thành phố Nha Trang với hơn 50 học viên và dự thính đến từ Tổng cục, các cục, chi cục hải quan các tỉnh. Chương trình đào tạo bao gồm 5 nội dung chính:

  1. Hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê trên chương trình thống kê thuế
  2. Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về Hải Quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
  3. Chính sách công bố/phổ biến thống kê hàng hóa xuất, nhập khẩu
  4. Trình bày số liệu thống kê xuất, nhập khẩu
  5. Phân tích số liệu thống kê hàng hóa xuất, nhập khẩu

Với phương pháp giảng dạy hiện đại và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành đã tạo điều kiện cho các học viên có thể hiểu rõ và làm được ngay những vấn đề lý thuyết và vận dụng vào thực tiễn công việc hàng ngày.

Khóa học được các học viên đánh giá cao, thiết thực đối với công việc thực tế hàng ngày của cán bộ và kiến nghị cần có các lớp đào tạo thường xuyên hơn để giúp các cán bộ thực hiện công tác thống kê hải quan có thể bổ sung, cập nhật kiến thức phù hợp với các tiêu chuẩn thống kê quốc tế, các chính sách của nhà nước về thống kê có liên quan.

 

- Hướng dẫn thực hiện báo cáo thong kê trên chương trình thống kê thuế

- Điều chỉnh số liệu thông kê nhà nước về Hải Quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

- Chính sách công bố/phổ biến thông kê hàng hóa xuất, nhập khẩu

- Trình bày số liệu thống kê xuất, nhập khẩu

- Phân tích số liêu thống kê hàng hóa xuât, nhập khẩu

Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png