Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh nghiệp

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và tạo động lực cho người lao động làm việc tốt hơn, thành tích cao hơn.

 

Các cấu phần của tiền lương 3P:
- Pay for Position (P1): Trả theo chức danh/vị trí công việc. Cách trả lương này đảm bảo sự bình đẳng nội bộ trong doanh nghiệp trên cơ sở tiền lương gắn với chức danh/vị trí công việc.
- Pay for Person (P2): Trả theo năng lực cá nhân. Cách trả lương này đảm bảo tiền lương khuyến khích những cá nhân có năng lực tốt được trả lương tương xứng, thu hút và lưu giữ nhân viên tốt. Bên cạnh đó, tính cạnh tranh về tiền lương trên thị trường cũng sẽ được tính đến khi xây dựng chính sách, cơ chế trả lương theo năng lực cá nhân.
- Pay for Performance (P3): Trả theo hiệu quả, kết quả hoàn thành công việc. Cách trả lương này đảm bảo sự bình đẳng về tiền lương trên cơ sở kết quả công việc thực hiện của từng tập thể, cá nhân; người làm tốt phải được hưởng lương cao và ngược lại.
Để phát huy hiệu quả của phương pháp trả lương 3P, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống chính sách tiền lương một cách đồng bộ, hài hòa các cấu phần của tiền lương 3P; đồng thời, phải đảm bảo sự đồng bộ với các chính sách quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh nói chung của doanh nghiệp.

Các bước triển khai xây dựng hệ thống tiền lương 3P:
Hệ thống tiền lương 3P được nhiều doanh nghiệp xây dựng và áp dụng thành công. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp xây dựng và áp dụng không đem lại kết quả mong muốn mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc triển khai thực hiện như: đánh giá công việc thiếu khách quan dẫn đến hệ thống ngạch/bậc lương không phản ánh đúng giá trị công việc; thiếu sự cam kết của đội ngũ lãnh đạo hoặc thiếu đồng bộ với hệ thống chính sách quản lý nhân sự nói chung; phủ định, loại bỏ hoặc xây dựng theo những định kiến không phù hợp với giá trị văn hóa cốt lõi vốn có của doanh nghiệp mình;…
Bước 1: Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức và các chính sách quản lý nhân sự hiện hành; thiết lập cơ cấu tổ chức và chính sách nhân sự hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp
Bước 2: Đánh giá, phân loại công việc theo giá trị công việc
Bước 3: Thiết lập hệ thống ngạch bậc lương theo vị trí, chức danh công việc.
Bước 4: Đánh giá cá nhân trên cơ sở các thước đo năng lực (khung năng lực; tiêu chuẩn chức danh; tiêu chuẩn công việc)
Bước 5: Thiết lập hệ thống đánh giá hoàn thành công việc (KPI)
- Phân tích, xây dựng bản đồ chiến lược
- Xây dựng hệ thống Bảng điểm cân bằng (BSC) cho các mục tiêu chiến lược
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho các bộ phận
- Xây dựng hệ thống KPI cho các vị trí, chức danh công việc
Bước 6: Xây dựng quy chế trả lương theo 3P
Quy chế trả lương là văn bản tổng hợp thống nhất các chính sách tiền lương trong doanh nghiệp, bao gồm các nội dung chính:
- Mục tiêu các chính sách tiền lương của doanh nghiệp (định hướng/tuyên bố/cam kết của doanh nghiệp về chính sách tiền lương)
- Hệ thống thang bậc lương và cơ chế vận hành
- Các chính sách khuyến khích, khen thưởng, kỷ luật; đánh giá lao động; đánh giá hoàn thành công việc.
- Các quy định có liên quan khác.
Bước 7: Triển khai áp dụng
Bước 8: Rà soát điều chỉnh
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Đào tạo MBE là đơn vị tư vấn hàng đầu Việt Nam về xây dựng hệ thống tiền lương 3P. Chúng tôi cam kết dịch vụ tư vấn hiệu quả từ lập ý tưởng đến triển khai xây dựng, áp dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp và rà soát điều chỉnh (nếu cần). Tư vấn của chúng tôi không có khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, mà đảm bảo kết quả tư vấn được áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả trong doanh nghiệp.

 

Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png