Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Tư vấn quản lý nhân sự

Với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, MBE cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn nhân sự cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và đồng bộ.

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực:
Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp/tổ chức đảm bảo được nguồn nhân lực bền vững đáp ứng nhu cầu nhân lực cho mục tiêu chiến lược kinh doanh. Quá trình xây dựng chiến lược giúp doanh nghiệp/tổ chức phát hiện và xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của mình; chủ động thấy trước các khó khăn, những hạn chế và cơ hội của nguồn tài sản nhân lực hiện có và tìm các biện pháp, chính sách, công cụ phù hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc:
Bản mô tả công việc là văn bản qui định về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu công việc và tiêu chuẩn năng lực cần có cho mỗi vị trí công việc. Hệ thống bản mô tả công việc là cơ sở để doanh nghiệp/tổ chức tuyển chọn, sắp xếp, đánh giá, trả lương, đào tạo và xây dựng kế hoạch nhân lực hiệu quả.

Khung năng lực và từ điển năng lực:

Khung năng lực và từ điển năng lực là hệ thống văn bản quy định về các mặt năng lực cần thiết cho mỗi chức danh/vị trí công việc trong doanh nghiệp/tổ chức. Kết hợp cùng hệ thống các bản mô tả công việc, đây là hệ thống công cụ quản lý nhân sự hữu hiệu dựa trên năng lực cần thiết, giúp doanh nghiệp/tổ chức đánh giá đúng năng lực từng cá nhân so với yêu cầu công việc, xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực đúng hướng, tuyển dụng và bố trí lao động phù hợp với yêu cầu từng vị trí làm việc.

Xây dựng hệ thống mức lao động:
Hệ thống Mức lao động tiên tiến là công cụ không thể thiếu trong quản lý, sử dụng lao động hiệu quả, là căn cứ tin cậy để xây dựng đơn giá tiền lương; quản lý năng suất lao động; quản lý chi phí sản xuất theo từng cá nhân, công đoạn, qui trình hoặc tổng thể qui trình sản xuất, cung ứng sản phẩm/dịch vụ. Tùy thuộc vào nhu cầu và thực tiễn của doanh nghiệp, MBE tư vấn xây dựng các loại mức lao động:
1. Mức thời gian lao động
2. Mức sản lượng
3. Mức phục vụ
4. Định biên lao động

Xây dựng hệ thống tiền lương 3P:
Một hệ thống tiền lương hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể thu hút, giữ chân lao động chất lượng cao và tạo động lực làm việc. Đồng thời hệ thống tiền lương phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, kiểm soát tốt chi phí và đồng bộ với các chính sách đãi ngộ khác.
MBE cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống tiền lương 3P: (i) Trả lương theo Vị trí công việc – Position; (ii) Trả lương theo Năng lực cá nhân – Person; (iii) Trả lương theo Kết quả thực hiện – Performance. Hệ thống tiền lương này khắc phục được các nhược điểm của các hệ thống tiền lương theo bằng cấp, thâm niên, bình quân,… trên cơ sở ứng dụng các công cụ đánh giá công việc tiên tiến, khách quan.

Xây dựng Hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI):
Hệ thống BSC và KPI là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược kinh doanh tổng thể đến từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức và đến từng cá nhân; đồng thời đo lường hiệu suất công việc thông qua hệ thống chỉ số KPI. Kết hợp với hệ thống tiền lương 3P và các chính sách quản lý lao động khác, tạo lập chính sách quản lý nhân sự hiệu quả.

Xây dựng các chính sách, quản lý nhân sự khác:
Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất các qui định, qui chế quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, ngoài những dịch vụ nêu trên, MBE cung cấp dịch vụ xây dựng các qui định, qui chế quản lý trong doanh nghiệp theo yêu cầu:
• Qui chế khen thưởng, đãi ngộ
• Qui chế tuyển dụng và đào tạo lao động
• Nội qui lao động
• Thỏa ước lao động
• Các qui định, qui chế quản lý khác

Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png