Công ty cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo MBE

Phân tích các rủi ro về kỹ thuật và thị trường của các hệ thống nuôi trồng thuỷ sản tại Thừa Thiên Huế trong điều kiện biến đổi khí hậu

Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh ven biển miền Trung chịu tác động lớn trong bối cảnh chung của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam. Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất của nhân loài do tác động đến hầu hết các hoạt động, trong đó các hoạt động nông nghiệp, thủy sản là những lĩnh vực nhạy cảm, chịu nhiều tác động nhất.


Xây dựng KHHĐ về Giới - Bộ NN&PTNT

Từ tháng 1/2009 đến tháng 1/2010, MBE đã triển khai thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ NN&PTNT cập nhật, xây dựng kế hoạch hành động về Giới đến năm 2015.


Nghiên cứu chuẩn đoán môi trường kinh doanh cấp tỉnh _ Tỉnh Nghệ an

“Nghiên cứu chuẩn đoán môi trường kinh doanh cấp tỉnh - tỉnh Nghệ An". Nhà tài trợ: Dự án hỗ trợ Chương trình Phát triển Doanh nghiệp (BSPS) – DANIDA. Thời gian thực hiện: 6/2006-11/2006


Nghiên cứu phân tích tiềm năng tăng trưởng khu vực doanh nghiệp tỉnh Hà Tây

Nhà tài trợ: Dự án hỗ trợ Chương trình Phát triển Doanh nghiệp (BSPS) – DANIDA

Thời gian thực hiện: 5/2006-10/2006


Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và khuyến công tư vấn phát triển doanh nghiệp

Nhà tài trợ:  Ban điều phối hợp phần 1, BSPS tỉnh Lâm Đồng


Tin nổi bật

Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc trong định mức l…

Xây dựng định mức thời gian lao động là hình thức định mức lao động cơ bản, phổ biến. Với hình thức định mức lao động này thì việc xác định chính xác, khách quan hao phí thời gian lao...

Phân tích Quá trình sản xuất và các loại tiêu hao thời gian …

Phân tích quá trình sản xuất nhằm làm rõ các bộ phận hợp thành, bao gồm cả về mặt công nghệ và lao động là bước công việc quan trọng đầu tiên để tiến hành định mức lao động. Cùng...

Định mức lao động

Định mức lao động

Định mức lao động là một nội dung quan trọng của tổ chức lao động khoa học và là một công cụ quản lý lao động hiệu quả, đặc biệt là đối với lao động trực tiếp sản xuất. Định...

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống chỉ số hiệu suất cốt yếu…

  Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI – Công cụ quản lý hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp.  

Tiền lương 3P – Phương pháp trả lương hiệu quả cho các doanh…

 Phương pháp trả lương 3P hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trong trả lương: đảm bảo sự công bằng nội bộ; cạnh tranh với thị trường và...

Xây dựng thang, bảng lương, qui chế trả lương và định mức la…

 Từ ngày 1/5/2013, Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.  

Đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục Hải quan

Từ ngày 17/12 - 21/12/2012, Công ty MBE phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê - Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm...

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tư vấn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 MBE đã tiến hành thực hiện dự án tư vấn về...

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS…

Tư vấn định biên lao động cho Công ty Thông tin Di động (VMS)

Từ tháng 2/2009 đến tháng 8/2009, MBE đã tiến hành tư vấn xây dựng hệ thống định biên lao động cho các chi nhánh và cửa hàng của Công ty Thông tin di động (VMS) thuộc Tập đoàn VNPT.

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Biên soạn Giáo trình đào tạo thống kê

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Doanh Ngày 17 tháng 5 vừa qua Hội đồng Khoa học do Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT, bao gồm các chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH,...

Đối tác

  • 8logo-mobifone.png
  • hnx.png
  • logo hoang thach.jpg
  • logo_cdts2.gif
  • vien rimf.png